Contact

AB One Plastic
Số 134/22 Man Thiện, Khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
0937941239
Leave your note
Map to us

Description

Contact

AB One Plastic
Số 134/22 Man Thiện, Khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
0937941239