eduChoice
08
Jul

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Tùy từng đơn hàng chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán phù hợp

- Hình thức thanh toán được chấp nhận: Tiền mặt - Chuyển khoản (thông tin chuyển khoản do nhân viên kinh doanh gởi tới quý khách)