Trung tâm Anh ngữ PLANET

GIỚI THIỆU

Giáo trình do giáo viên nước ngoài và Việt nam cộng tác với nhau soạn thảo. Giáo trình được biên soạn với nhiều bài viết sinh động và logic chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được tối đa điều bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

IELTS

Giáo trình do giáo viên nước ngoài và Việt nam cộng tác với nhau soạn thảo. Giáo trình được biên soạn với nhiều bài viết sinh động và logic chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được tối đa điều bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất.

từ 16 tuổi

8 học sinh/lớp

₫4,600,000

144 buổi

TOEFL

Giáo trình do giáo viên nước ngoài và Việt nam cộng tác với nhau soạn thảo. Giáo trình được biên soạn với nhiều bài viết sinh động và logic chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được tối đa điều bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất.

từ 16 tuổi

8 học sinh/lớp

₫4,600,000

144 buổi

TOEIC

Giáo trình do giáo viên nước ngoài và Việt nam cộng tác với nhau soạn thảo. Giáo trình được biên soạn với nhiều bài viết sinh động và logic chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được tối đa điều bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất.

từ 16 tuổi

8 học sinh/lớp

₫4,600,000

144 buổi

ĐỊA CHỈ

431 - 431B Lê Văn Việt, p. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH

190A Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9;
27-27A Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9;
270A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9;
01 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9;

Nhận xét của phụ huynh