Trung tâm Anh ngữ SMF

GIỚI THIỆU

Trong các buổi học là tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, được hướng dẫn tư duy để viết về đề tài đó, thuyết trình trước lớp. Sau đó, giáo viên sẽ chỉnh sửa ngữ pháp, ngữ điệu, phát âm và rèn luyện sự tự tin trong việc nói tiếng Anh trước đám đông.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tiếng Anh thiếu nhi

Trong các buổi học là tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, được hướng dẫn tư duy để viết về đề tài đó, thuyết trình trước lớp. Sau đó, giáo viên sẽ chỉnh sửa ngữ pháp, ngữ điệu, phát âm và rèn luyện sự tự tin trong việc nói tiếng Anh trước đám đông.

mọi độ tuổi

20 học sinh/lớp

₫1,500,000

4 tuần

ĐỊA CHỈ

37 đường Số 39, p.Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH

Nhận xét của phụ huynh