Trung tâm Hàn ngữ Sejong

GIỚI THIỆU

Trung tâm Hàn ngữ Sejong là trung tâm đầu tiên dạy tiếng Hàn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình, giáo trình, đề thi, chấm thi và chứng chỉ sau mỗi cấp học cho học viên tại trung tâm Hàn ngữ Sejong đều do các Giáo sư ĐH Hàn Quốc đảm nhận. Các giảng viên chuyên dạy tiếng Hàn từ các đại học của Hàn Quốc đến giảng dạy tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tiếng Hàn Quốc

Trung tâm Hàn ngữ Sejong là trung tâm đầu tiên dạy tiếng Hàn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình, giáo trình, đề thi, chấm thi và chứng chỉ sau mỗi cấp học cho học viên tại trung tâm Hàn ngữ Sejong đều do các Giáo sư ĐH Hàn Quốc đảm nhận. Các giảng viên chuyên dạy tiếng Hàn từ các đại học của Hàn Quốc đến giảng dạy tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

mọi độ tuổi

8 học sinh/lớp

₫4,000,000

14 tuần

ĐỊA CHỈ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, p. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH

Nhận xét của phụ huynh